Over ons

Welkom beste bezoeker,

Stichting Waterreus helpt mensen die om de een of andere reden geconfronteerd 
worden met een probleem dat ze zelf niet kunnen oplossen. In het bijzonder gaat 
onze aandacht uit naar ouderen, zieken en gehandicapten in onze samenleving. 
Dit is bewust een zeer ruime omschrijving omdat we in de praktijk de meest 
uiteenlopende situaties tegenkomen en altijd zullen proberen een oplossing te 
vinden. Om het wat concreter te maken geven we enkele voorbeelden van onze 
hulpverlening :

- regelmatig bezoeken van alleenstaande senioren,

- een individueel uitstapje organiseren of gezellig in groep even weg,

- uit de krant of een boek voorlezen,

- klusjes in het huis of in de tuin uitvoeren zoals het gras maaien,

- helpen bij aankleden en wassen,

- een verse maaltijd bereiden en boodschappen doen,

- hulp bij de administratie zoals een formulier helpen invullen en posten,

- zorgen voor transport naar het ziekenhuis,

- en nog veel meer. 

_____________________________________________________________

De benaming "Waterreus" is gekozen omwille van de legende rond het ontstaan 
van deze naam en het verband met de activiteiten van de stichting. Meer over 
deze legende kan u vinden op http:/jjw0.woelmuis.nl/legende.htm.

De stichting heeft haar wortels in Zeeland, maar omdat er via het hulpnetwerk steeds meer verzoeken kwamen uit de regio Rotterdam, is besloten om te verhuizen en de activiteiten vanaf 2014 vooral te richten op dit gebied.

______________________________________________________________

Voor meer informatie over onze stichting, voor het aanmelden van iemand 
waarvan u denkt dat hij of zij wat assistentie kan gebruiken of om hulp voor 
uzelf aan te vragen, kan u ons steeds kontakteren via info@stichtingwaterreus .

_____________________________________________________________

Tot slot hopen wij dat ook u een kleine inspanning voor de ander levert, al is het
maar een vriendelijk woord, het kan iemand een moment van geluk schenken of 
onzichtbaar leed verzachten en wie wil dat nu niet ? Draag uw steentje bij, het
maakt echt wat uit. 

_____________________________________________________________

Creek

  


ik heb een steen verlegd   (Bram Vermeulen)


ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde
het water gaat er anders dan voorheen
de stroom van een rivier hou je niet tegen
het water vindt er altijd wel een weg omheen

misschien eens gevuld door sneeuw en regen
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee
om hem glad en rond gesleten
te laten rusten in de luwte van de zee

ik leverde bewijs van mijn bestaan
ik weet dat ik nooit zal zijn vergeten
omdat door het verleggen van de steen

de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan

_____________________________________________________________

Bedankt voor uw bezoek.
_____________________________________________________________


 
Site Map